Добрива Добродій при позакореневому підживленні рослин

Режим живлення рослин є дуже важливою складовою високого та якісного врожаю сільськогосподарських культур. Адже, як відомо, усі живильні елементи - тісно пов’язані між собою і їхня роль, в процесі зростання та розвитку рослин є дуже великою.

Головна перевага листового підживлення - це швидке та повне засвоєння поживних речовин рослинами, що дає змогу точно розрахувати кількість необхідних елементів живлення, і тим самим, зменшити собівартість продукції.

Вже довгий час, добрива ДоброДІЙ успішно працюють та застосовуються фермерами для позакореневого підживлення с/г рослин. Оскільки, саме таким чином, можна швидко та якісно відреагувати на негативний вплив зовнішніх факторів, й при першій сприятливій нагоді, відразу ж допомогти рослині, забезпечивши її повноцінним органо-мінеральним живленням, яке вона зможе засвоїти в повному обсязі.

Особливо результативним є живлення, яке містить ті макро- та мікроелементи, яких явно не вистачає в грунті ваших полів. Адже, закон мінімуму, який говорить, що кінцевий результат у врожаї визначає той елемент життєзабезпечення рослин, який перебуває в мінімумі, - завжди в силі! Тому, завжди потрібно шукати ці мінімуми. Вони можуть бути, як довгочасними (дефіцит мікроелементів, фосфору або калію), так і короткочасними (посуха, холодна погода).

Склад мінерального добрива ДоброДІЙ

Так, слід сказати, що до складу органо-мінерального добрива ДоброДІЙ увійшов цілий комплекс усіх необхідних речовин, потрібних для повноцінного зростання та розвитку рослинного організму. Це і оригінальні регулятори росту рослин природного походження, й особлива витяжка солей гумінових та фульвокислот, насичена природними амінокислотами, й такі важливі макро- та мезоелементи як: азот, калій, магній та сірка.

Тому позакореневе підживлення із використанням органо-мінерального добрива ДоброДІЙ має ряд суттєвих переваг, а саме: допомагає активізувати розвиток та результативність роботи кореневих систем, допомагає простимулювати дію імунної системи (завдяки чому рослина зможе ефективно протидіяти збудникам хвороб та іншим негативним факторам), забезпечує посухо та морозостійкість рослини…

Також, надзвичайно висока економічна результативність від позакореневого підживлення ще й у тому, що воно рідко виконується «у чистому виді», тобто без одночасного застосування пестицидів. А це наполовину заощаджує витрати на техніку, ПММ, тощо.