Відомо, що від правильно обраних методів навчання залежить успіх засвоєння знань учнями. Саме завдяки влучно обраному підходу учителя досягається навчальна і виховна мета, розкриття творчого потенціалу учня і уміння ним самостійно здійснювати пошук нових знань.

Якою повинна бути постановка уроку вчителя? Викладач – це вітрила будь-якого уроку. Від того, як він запланує провести ці 45 хвилин, залежить ефективність навчання і здобуті знання.

Основні принципи постановки:

- урок має бути структурованим і вмотивованим (перед переходом до нової теми потрібно згадати основні поняття, або провести вправу «асоціації» до ключового слова заняття; необхідно обов’язково структурувати урок

– на початку провести опитування, далі використати мотивацію до вивчення нових знань, подати новий матеріал і закріпити вивчене); - особлива увага повинна приділятись наочності (для цього використовують роздатковий матеріал

– схеми, плакати, зображення, портрети та демонструють електронні презентації);

- учні повинні мати підручники і зошити для самостійного вивчення матеріалу;

- необхідно намагатись зробити урок не тільки цікавим, але і активним (цьому сприяють нові інтерактивні методи навчання);

- матеріал слід викладати доступно, виділяючи головне (головні тезиси учні мають записати у зошити). Що впливає на вибір методу навчання? На вибір того, чи іншого методу впливає ціла низка факторів:

- навчальна дисципліна (є універсальні методи, такі як бесіда, опитування, робота з роздатковим матеріалом, які використовують при викладанні всіх дисциплін, а є такі, які притаманні проведенню лабораторних робіт з фізики, хімії, біології);

- етап уроку (перевірка домашнього завдання може проводитись фронтальним чи індивідуальним опитуванням);

- вік учнів (лекція не буде сприйматися в початкових класах, а підручники доцільно застосовувати тоді, коли у учнів сформовані самостійні навички опрацювання матеріалу);

- технічне обладнання (наявність підручників, кабінети, обладнані мультимедійною дошкою чи проектором, передбачають кращі можливості для застосування методу демонстрації);

- розташування школи (міські школи дають можливість учням відвідувати театри, музеї і промислові об’єкти, а сільські школи здатні організувати дослідження природи);

- здібності вчителя (одні краще розповідають, а інші вміють налаштувати учнів на дискусію). В будь-якому випадку потрібно обирати такі методи навчання, які сприяють діалогові між учнем і вчителем, або між групою учнів.